شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : اردلان
خانم : مهسا
شهر : تهران
شهر : اندیشه
آقا : سیروان
خانم : ساناز
شهر : كرمانشاه
شهر : اروميه
آقا : شاهرخ
خانم : المیرا
شهر : اروميه
شهر : اروميه
آقا : پژواک
خانم : فاطمه
شهر : تهران
شهر : شاهرود
ابتدا
صفحه قبل
1 از 21 صفحه بعدانتها

پیش از هر چیز باید بدانید که سایت همسریابی شیدایی طرفدار اطلاع و مشارکت خانواده‌ها در فرایند آشنایی از طریق این سایت است. همچنین، توجه داشته باشید که ثبت نام باید حتماً توسط متقاضی ازدواج یا با اطلاع او صورت گیرد. برای استفاده از خدمات سایت همسریابی شیدایی باید با پر کردن فرم ثبت نام در سایت حساب کاربری ایجاد کنید. با توجه به اینکه باید مشخصات و معیارهای خود را به صورت دقیق در این فرم وارد کنید، به شما توصیه می‌شود برای این کار از خانواده و اطرافیان کمک بگیرید.